We gaan woensdag weer lopen!

7 mei 2020 (bijgewerkt 11 mei)

Beste Koploper,

Het zal je niet ontgaan zijn dat de beperkende maatregelen om het Coronavirus te lijf te gaan vanaf 11 mei verder zullen worden versoepeld. Ook voor ons als Koplopers is het nieuws dat iedereen weer mag buitensporten natuurlijk fantastisch! In overleg met onze trainers en de Technische Commissie heeft het bestuur besloten dat we in principe op woensdag 13 mei weer samen gaan trainen, onder voorbehoud van ons Plan van Aanpak door de gemeente.

Hoe de training er precies gaat uitzien, zijn we aan het uitwerken. Natuurlijk zal de training niet helemaal hetzelfde zijn als voor de Coronamaatregelen: iedereen zal rekening moeten houden met de algemene maatregelen om het virus niet verder te verspreiden. Check daarom goed de: Checklist veilig sporten. Deze regels in acht houden blijft van levensbelang: is het niet voor je zelf, dan wel voor kwetsbare anderen.

We hebben daarnaast zelf een aantal spelregels opgesteld voor het ‘1,5 meter trainen’. Die kun je hier op onze website https://dekoplopers.nl alvast bekijken. Die spelregels kunnen worden aangepast, naar aanleiding van aanwijzingen van de gemeente.

Via je trainer wordt je verder ge├»nformeerd of er goedkeuring is van de gemeente om woensdag te kunnen beginnen. Hij/zij informeert je ook over waar en hoe wordt opgestart: zo moet je je bv. vooraf aanmelden. Mocht je trainer de persoonlijke afweging maken dat hij of zij de gezondheidsrisico’s nog te groot vindt om te beginnen met trainen: dan hoor je dat ook van je trainer. In dat geval kun je een mailtje sturen naar tc@dekoplopers.nl en wordt gezocht naar een (tijdelijke) oplossing.

Het volgende plan van aanpak wordt bij de gemeente Delft ter goedkeuring voorgelegd:

  • De algemene coronaregels dienen te allen tijde gehandhaafd te worden.
  • Lopers dienen bij het lopen onderling 5 meter afstand te houden. Bij voorkeur lopen lopers achter elkaar.
  • Loopgroepen starten op meerdere locaties, de locaties dienen onderling tussen de trainers vastgesteld/afgestemd te worden en vervolgens in de trainersapp gemeld te worden.
  • In principe worden de vaste trainingstijden (woensdag en vrijdag om 19.15 uur) aangehouden. Indien groepen hiervan af willen wijken, is dit mogelijk. De trainer wordt wel geacht dit te melden aan de Technische Commissie (TC) en de andere trainers.
  • Als leden (tijdelijk) over willen stappen naar een andere groep, dan kunnen zij contact opnemen met de TC.
  • Lopers wordt verzocht om zich vooraf bij de trainer (uiterlijk 17.30 uur op de dag van de training) aan te melden indien zij op die dag willen meetrainen, zodat de trainer op voorhand de groepsgrootte kan monitoren en indien nodig hulp kan vragen.
  • De groepen zullen vanaf de afgesproken verzamelplaats in subgroepen vertrekken, waarbij zoveel mogelijk een evenredige verdeling gemaakt dient te worden (bij voorkeur ook qua loopniveau). Er lopen maximaal 10 personen per subgroep (inclusief groepsleider), dus assistent trainers/groepsleiders dienen ingeschakeld te worden.
  • Trainers zijn in beginsel verantwoordelijk om voldoende bezetting (hulptrainers etc.) te verzorgen, creativiteit wordt hierin zeker aangemoedigd om de groep hierbij te betrekken.
  • De groepsleiders hebben de leiding over de subgroepen en zij handhaven op dat moment ook de geldende regels.
  • Als lopers zich niet houden aan de afspraken (zoals afstand bewaren), kan dit leiden tot het (tijdelijk) niet meer mee mogen trainen met de groepstrainingen.

Via je trainer wordt je geïnformeerd hoe de trainingen precies worden opgestart: wacht dat bericht even af. Op naar de eerste Koploperstraining!

Blijf gezond en hou rekening met elkaar!

Namens het bestuur,
Marius Schwartz
Voorzitter AV De Koplopers