Opleidingen

Voor meer informatie over de opleidingen van de Atletiekunie en/of bijscholingen kun je terecht bij de Technische Commissie.

Belangstelling voor een cursus looptrainer ?

Basis Looptrainer 3
De opleiding Basis Looptrainer 3 is een opleiding van 6 workshops met aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk worden uitgevoerd. De opleiding heeft tot doel zelfstandige trainers op te leiden. De nadruk van de opleiding ligt op het training geven van atleten. De opleiding is bedoeld voor trainers met loopervaring die zelfstandig op een verantwoorde wijze een groep atleten (junioren of senioren) training willen geven en/of door willen stromen naar de opleiding Prestatie Looptrainer 4 om met prestatiegerichte atleten aan de slag te gaan.

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Basis Looptrainer 3 van de Atletiekunie.

Voor wie?
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dient de cursist voldoende ervaring te hebben met het assisteren bij  trainingen en/of het geven van trainingen op het gebied van de loopsport. De Atletiekunie adviseert dat de cursist:

  • minimaal 18 jaar of ouder is, omdat cursisten zelfstandig met groepen atleten aan de slag gaan;
  • in de gelegenheid is tijdens de opleiding minimaal 1 keer per week (delen van) trainingen te verzorgen aan atleten;
  • verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zelfstandig kan werken;

Voor meer informatie over de opleiding kun je hier de informatiefolder downloaden.

Praktijkbegeleider
De cursist moet zelf een praktijkbegeleider bereid vinden om de cursist te begeleiden tijdens de opleiding. De praktijkbegeleider dient bij inschrijving voor de opleiding te worden opgegeven. Meer informatie over praktijkbegeleiding.

Kosten
De kosten voor het volgen van deze opleiding (inclusief verplichte PvB) bedragen € 580,- (ledentarief) en € 870,- (niet-leden tarief). Aan de aanvullende PvB 3.2 zijn extra kosten verbonden, te weten € 90,- (ledentarief) en € 135,- (niet-leden tarief).Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via atletiekverenigingen of loopgroepen die aangesloten zijn bij de Atletiekunie. Het moment van inschrijven bepaalt of je voor het ledentarief in aanmerking komt.

De betaling vindt plaats bij doorgang van de opleiding en je ontvangt op dat moment de iDEAL betaallink om de deelnemersbijdrage te betalen. Na betaling van de deelnemersbijdrage ontvang je automatisch per mail een factuur.

Aanvullende informatie
De opleidingen Basis Looptrainer 3 worden op verzoek van verenigingen georganiseerd. De opleidingen gaan van start in de periode oktober tot en met december.

————————————————————————————————————————-

Assisent Looptrainer 2
De opleiding Assistent Looptrainer 2 leidt assistenten op die deeltaken van de trainer overnemen om zo de belasting voor de trainer te verminderen. Deelnemers zijn minimaal 15 jaar oud, verder zijn er geen instroomeisen aan deze opleiding verbonden. Het accent van de opleiding ligt op het pedagogisch en didactische deel in plaats van op het technische deel waar voorheen de nadruk op lag. Techniek is ook niet de rol en verantwoordelijkheid van de assistent trainer, maar van de hoofdtrainer. De assistent ondersteunt slechts.

De herziene opleiding bestaat uit vijf workshops. Alle workshops zijn opgebouwd uit een uur theorie en 1,5 uur praktijk. De e-learning module ‘Sportplezier en Veiligheid, de basis’, wordt als basis gebruikt. Iedere workshop maakt de deelnemer een deel van de e-learning ‘Sportplezier en Veiligheid’ als huiswerk (ongeveer een half uur per keer). Daarnaast krijgt de deelnemer ter voorbereiding op een workshop een leertekst. Voorafgaand aan de eerste workshop dient de deelnemer al met blok een van de e-learning te starten als huiswerk (tijdsduur ca half uur).

Voorwaarden opleider
Om de kwaliteit van de interne opleidingen te waarborgen, heeft de Atletiekunie een aantal eisen opgesteld. Een bevoegde opleider voldoet aan minimaal één van de onderstaande eisen:

  • Gediplomeerd Looptrainer niveau 3 of 4 (LT3, BLT3, PLT4)
  • Gekwalificeerd Praktijkbegeleider in de Sport
  • Opleider van de Atletiekunie (KSS)

De vereniging of loopgroep moet aangesloten zijn bij de Atletiekunie.

Kosten en inschrijven
Voor gebruik van materialen, E-learning, registratie in Volta en overhead wordt bij de vereniging een bedrag van € 25,00 per deelnemer in rekening gebracht. Voor niet-leden bedraagt het bedrag van € 37,50 per deelnemer. De organiserende vereniging ontvangt een totaalfactuur. De eventuele kosten voor de opleider, accommodatie en koffie komen voor rekening van de organiserende vereniging. De organiserende vereniging maakt zelf betalingsafspraken met eventuele deelnemers van andere verenigingen.

Meer informatie over de ALT2 vind je in de informatiefolder.