Opleidingen

Voor meer informatie over de opleidingen van de Atletiekunie en/of bijscholingen kun je terecht bij de Technische Commissie.

Belangstelling voor een cursus looptrainer ?

Basis Looptrainer 3
De opleiding Basis Looptrainer 3 is een opleiding van 6 workshops met aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk worden uitgevoerd. De opleiding heeft tot doel zelfstandige trainers op te leiden. De nadruk van de opleiding ligt op het training geven van atleten. De opleiding is bedoeld voor trainers met loopervaring die zelfstandig op een verantwoorde wijze een groep atleten (junioren of senioren) training willen geven en/of door willen stromen naar de opleiding Prestatie Looptrainer 4 om met prestatiegerichte atleten aan de slag te gaan.

Het uitwerken van de opdrachten (portofolio) én het vinden van ondersteunende theorie vindt plaats via de elektronische leeromgeving (Atletiek Academie). De leercoach en de praktijkbegeleider kunnen via deze website feedback geven op de uitgevoerde opdrachten. Net als bij een reguliere opleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend voor reeds aanwezige competenties. Door het aanleveren van bewijsstukken in het portfolio kan je aantonen dat je bepaalde competenties al beheerst.

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Basis Looptrainer 3 van de Atletiekunie.

Voor wie?
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dient de cursist voldoende ervaring te hebben met het assisteren bij  trainingen en/of het geven van trainingen op het gebied van de loopsport. De Atletiekunie adviseert dat de cursist:

  • minimaal 18 jaar of ouder is, omdat cursisten zelfstandig met groepen atleten aan de slag gaan;
  • in de gelegenheid is tijdens de opleiding minimaal 1 keer per week (delen van) trainingen te verzorgen aan atleten;
  • verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zelfstandig kan werken;

Kijk voor meer informatie en een actueel overzicht op de : Atletiek Academie

Praktijkbegeleider
De cursist moet zelf een praktijkbegeleider bereid vinden om de cursist te begeleiden tijdens de opleiding. De praktijkbegeleider dient bij inschrijving voor de opleiding te worden opgegeven. Meer informatie over praktijkbegeleiding.

Kosten
De kosten voor het volgen van deze opleiding (inclusief verplichte PvB) bedragen € 580,- (ledentarief) en € 870,- (niet-leden tarief).


Assisent Looptrainer 2
De cursus Assistent Looptrainer 2 (ALT2) is een korte interne cursus van drie workshops van 2,5 uur met aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk kunnen worden uitgevoerd. Een vereniging kan de cursus zelf aanbieden op de eigen accommodatie. Het doel van de cursus is assistenten opleiden die deeltaken van de trainer overnemen om zo de belasting voor de trainer te verminderen.

Let op: als Assistent Looptrainer 2 sta je niet zelfstandig voor de groep.

Cursisten
Deelnemers zijn  minimaal 15 jaar oud. Er zijn verder geen instroomeisen aan deze cursus verbonden. Na afloop ontvang je een certificaat voor het volgen van de cursus ALT2.

Voorwaarden opleider
Om de kwaliteit van de interne cursussen te waarborgen, heeft de Atletiekunie een aantal eisen opgesteld. Een bevoegde opleider voldoet aan minimaal één van de onderstaande eisen:

  • Gediplomeerd Looptrainer niveau 3 of 4 (LT3, BLT3, PLT4)
  • Gekwalificeerd Praktijkbegeleider in de Sport
  • Opleider van de Atletiekunie (KSS)

Daarnaast moet de vereniging of loopgroep aangesloten zijn bij de Atletiekunie.

Kosten
De kosten voor de vereniging voor aanmaak en verzending van de certificaten, het gebruik van de materialen en registratie bedragen €17,50 per cursist. Eventuele kosten voor de opleider, accommodatie, koffie etc. komen voor rekening van de organiserende vereniging.