Opleidingen

Voor meer informatie over de opleidingen van de Atletiekunie en/of bijscholingen kan je terecht bij de Technische Commissie.

Belangstelling voor de cursus looptrainer ?

Belangstelling voor de cursus ‘Looptrainer’? … en ook nog in de regio?

De loopschool in Vlaardingen is in overleg met de Atletiekunie of het tot de mogelijkheden behoort om de cursus Looptrainer 3 (LT3) naar Vlaardingen te halen. Als dit lukt stelt de Loopschool een accommodatie beschikbaar. Indien je interesse hebt of je wilt voorinschrijven, neem dan contact op met de Technische Commissie.

Structuur nieuwe opleidingen Atletiekunie

De Atletiekunie heeft een nieuwe opleidingsstructuur. Deze sluit aan bij het voorgeschreven beleid van het Ministerie van VWS. De voordelen op een rijtje:

  • er is individuele begeleiding van een leercoach en een praktijkbegeleider;
  • de cursist leert op de ‘werkplek’ door het doen van opdrachten;
  • door middel van eerder verworven competenties of eerder verworven kwalificaties kan de cursist mogelijk een deel van het leertraject overslaan;
  • de cursist krijgt toegang tot de Elektronische leeromgeving (ELO) en kan hier zijn/haar opdrachten maken. Ook de begeleiding kan (deels) via de ELO plaatsvinden;
  • alle leertrajecten worden afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Dit geeft de mogelijkheid voor de zogenaamde ‘autodidacten’ om zich direct te kwalificeren en een diploma te verwerven door het afleggen van diverse Proeven van Bekwaamheid (zonder het volgen van het leertraject)

Uitgebreide informatie is ook terug te vinden op www.atletiekunie.nl/opleidingen

Looptrainer (voorheen TLG)

Niveau 3 leidt op tot zelfstandige trainer. Het accent van de opleiding ligt op de praktijk. De opleiding wordt gevormd door taken/opdrachten, waarmee je competenties kan ontwikkelen. Door de Atletiekunie wordt het advies gegeven eerst opleiding Niveau 2 te volgen (voorheen: Assistent Trainer Recreatieve Loopgroepen).

De opleiding bestaat uit 7 zaterdagen in de vorm van workshops (5 uur per workshop). De interactieve workshops worden door (loop)experts gegeven, waarbij de leercoach namens de Atletiekunie de begeleiding op hoofdlijnen verzorgt. Naast de workshops vergt de opleiding circa 8 uur per week aan zelfstudie en het uitvoeren van praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten worden bij een vereniging uitgevoerd. Hiervoor is een praktijkbegeleider ter ondersteuning nodig. Dit is een gekwalificeerde trainer uit de eigen vereniging of uit de regio.

Het uitwerken van de opdrachten (portofolio) én het vinden van ondersteunende theorie vindt plaats via de elektronische leeromgeving (Atletiek Academie). De leercoach en de praktijkbegeleider kunnen via deze website feedback geven op de uitgevoerde opdrachten. Net als bij een reguliere opleiding kunnen er vrijstellingen worden verleend voor reeds aanwezige competenties. Door het aanleveren van bewijsstukken in het portfolio kan je aantonen dat je bepaalde competenties al beheerst.

Indien je vrijstellingen hebt dan kan je de workshops overslaan, waar deze competenties worden behandeld. De startbijeenkomst is wel verplicht, waarbij eveneens je praktijkbegeleider wordt verwacht.

De cursus begint in oktober en duurt tot en met juni. In juni worden de toetsen afgenomen. De toetsen worden Proeve van Bekwaamheid genoemd. Deze vinden plaats via de opdrachten en tijdens het geven van 1 training.

Kijk voor meer informatie en een actueel overzicht op de : Atletiek Academie

Looptrainer 2 (voorheen assistenttrainer recratieve loopgroepen)

De opzet van deze cursus is eveneens gewijzigd, maar verschilt inhoudelijk niet veel van de oude cursus: de cursist dient een aantal opdrachten te doen, o.a. het assisteren bij een aantal trainingen. Hierbij wordt hij/zij begeleid door de leercoach enerzijds en de praktijkbegeleider anderzijds. De leercoach stuurt het leerproces van de cursist. De praktijkbegeleider controleert de juiste setting en geeft feedback op het uitvoeren van de opdrachten.

De cursus bestaat uit 5 workshops. Een niveau 2 opleiding duurt 3 maanden en kan in principe op meerdere momenten in het jaar starten.

Kijk voor meer informatie en een actueel overzicht op de : Atletiek Academie

Praktijkbegeleider

Een praktijkbegeleider is een ervaren trainer die de cursist (Looptrainer 2 en 3) in de praktijk begeleidt.

In de nieuwe opzet van de opleidingen van de Atletiekunie zal de cursist, door middel van praktische opdrachten, zoveel mogelijk op de ‘werkplek’ gaan leren. Het geven van training, de voornaamste taak van een trainer, zal in de praktijk geleerd gaan worden. Om de cursist hierin goed te ondersteunen is een nieuwe rol gecreëerd, te weten, de praktijkbegeleider. Naast het voorbereiden, bijwonen en reflecteren van trainingen is hij/zij ook mede verantwoordelijk voor de leerplek van de cursist.

Een praktijkbegeleider is in bezit van een geldige trainerslicentie en is zodoende ook lid van de Atletiekunie. Hij/zij kan meerdere cursisten begeleiden. De praktijkbegeleider ontvangt een vergoeding voor het begeleiden van de cursist. Voorwaarde is wel dat de praktijkbegeleider in het bezit is van een trainerslicentie van de Atletiekunie.

Kijk voor meer informatie en een actueel overzicht op de: Atletiek Academie