Notulen ALV

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 september zijn beschikbaar. Opmerkingen en verbeteringen graag via een mail naar .