Machtigingsformulier

Vul alle velden hieronder in en druk tot slot op de knop 'Verzenden'. De met een * gemarkeerde velden dienen verplicht ingevuld te worden.

Naam:*
Adres:*
Telefoon:*
-
E-mail:*
Ik ga akkoord met de automatische incasso*
IBAN-nummer:*
Naam rekeninghouder:*
Plaats rekeninghouder:*

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG / GDPR)

AV De Koplopers: Privacy Policy

Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy Policy *

Door akkoord te gaan met deze overeenkomst geeft u toestemming aan AV De Koplopers (incassant ID: NL37ZZ403981420000) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van AV De Koplopers.
Ingevolge Europese regelgeving: Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. U neemt hiervoor binnen acht weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.