Inschrijfformulier

Vul alle velden hieronder in en druk tot slot op de knop 'Verzenden'. De met een * gemarkeerde velden dienen verplicht ingevuld te worden. Betaling van de contributie kan uitsluitend door middel van een automatische incasso!

Naam:*
Geboortedatum:*
Geslacht:*
Adres:*
Telefoon:*
-
E-mail:*
Ik ga akkoord met de automatische incasso*
IBAN-nummer:*
Naam rekeninghouder:*
Plaats rekeninghouder:*
KNAU-wedstrijdlicentie**:
** Extra kosten € 23,20 per jaar
Met een KNAU-wedstrijdlicentie kun je je inschrijven voor hardloopwedstrijden georganiseerd door atletiekverenigingen. Verder is het inschrijfgeld voor deze wedstrijden wat lager.
Student met sportkaart?:
Indien sportkaarthouder, sportkaart nummer:
Groepsnummer:
Reden lidmaatschap:
Gehoord van De Koplopers via:
Toelichting/opmerking:

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG / GDPR)

AV De Koplopers: Privacy Policy

Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy Policy *
Ik ga akkoord met de publicatie van beeldmateriaal van verenigingsactiviteiten*

Door akkoord te gaan met deze overeenkomst geeft u toestemming aan AV De Koplopers (incassant ID: NL37ZZ403981420000) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van AV De Koplopers.
Ingevolge Europese regelgeving: Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. U neemt hiervoor binnen acht weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Opzeggen als lid van AV De Koplopers is ook schriftelijk mogelijk bij de secretaris. De opzegging geldt per 1 januari of 1 juli en dient voor 1 december of 1 juni daaraan voorafgaand te worden gemeld. Bij schriftelijke opzegging ontvangt u binnen enkele weken een bevestiging, de elektronische opzegging ontvangt u direct per e-mail.