Inschrijfformulier Bedrijvenloop

Vul alle velden hieronder in en druk tot slot op de knop 'Verzenden'. De met een * gemarkeerde velden dienen verplicht ingevuld te worden.

Naam bedrijf:*
Adres bedrijf:*
Website:
Naam team:*
Afstand:*
Contactpersoon:*
E-mail:*
Telefoon:*
-
Naam teamlid 1:*
Geslacht 1:*
Geboortedatum 1:*
Naam teamlid 2:*
Geslacht 2:*
Geboortedatum 2:*
Naam teamlid 3:*
Geslacht 3:*
Geboortedatum 3:*
Naam teamlid 4:
Geslacht 4:
Geboortedatum 4:
Naam teamlid 5:
Geslacht 5:
Geboortedatum 5:
Naam teamlid 6:
Geslacht 6:
Geboortedatum 6:
Naam teamlid 7:
Geslacht 7:
Geboortedatum 7:
Naam teamlid 8:
Geslacht 8:
Geboortedatum 8:
Toelichting op teamnaam of bedrijf i.v.m. aankondiging door speaker:
De contactpersoon verklaart dat zijn team op eigen risico en verantwoordelijkheid deelneemt aan de Bedrijvenloop*

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG / GDPR)

AV De Koplopers: Privacy Policy

De contactpersoon verklaart dat de teamleden akkoord gaan met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy Policy*
De contactpersoon verklaart dat de teamleden akkoord gaan met de publicatie van beeldmateriaal van de Bedrijvenloop, waaronder teamfoto's*

Inschrijving is mogelijk tot en met 1 september 2022. Het inschrijfgeld is € 80,- per team en kan worden overgemaakt op NL 95 INGB 0003 1783 58 ten name van AV de Koplopers o.v.v. inschrijfgeld bedrijvenloop Team (naam) of voor de eerste loop (zondag 11 september) contant bij Marieke van den Akker.