Inschrijfformulier Bedrijvenloop

Vul alle velden hieronder in en druk tot slot op de knop 'Verzenden'. De met een * gemarkeerde velden dienen verplicht ingevuld te worden.

Naam bedrijf:*
Adres bedrijf:*
Website:
Naam team:*
Afstand:*
Contactpersoon:*
E-mail:*
Telefoon:*
-
Naam teamlid 1:*
Geslacht 1:*
Geboortedatum 1:*
Naam teamlid 2:*
Geslacht 2:*
Geboortedatum 2:*
Naam teamlid 3:*
Geslacht 3:*
Geboortedatum 3:*
Naam teamlid 4:
Geslacht 4:
Geboortedatum 4:
Naam teamlid 5:
Geslacht 5:
Geboortedatum 5:
Naam teamlid 6:
Geslacht 6:
Geboortedatum 6:
Naam teamlid 7:
Geslacht 7:
Geboortedatum 7:
Naam teamlid 8:
Geslacht 8:
Geboortedatum 8:
Toelichting op teamnaam of bedrijf i.v.m. aankondiging door speaker:
De contactpersoon verklaart dat zijn team op eigen risico en verantwoordelijkheid deelneemt aan de Bedrijvenloop*

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG / GDPR)

AV De Koplopers: Privacy Policy

De contactpersoon verklaart dat de teamleden akkoord gaan met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Privacy Policy*
De contactpersoon verklaart dat de teamleden akkoord gaan met de publicatie van beeldmateriaal van de Bedrijvenloop, waaronder teamfoto's*

Inschrijving is mogelijk tot en met 1 september 2019. Het inschrijfgeld is € 80,- per team en kan worden overgemaakt op NL 95 INGB 0003 1783 58 ten name van AV de Koplopers o.v.v. inschrijfgeld bedrijvenloop Team (naam) of voor de eerste loop (zondag 8 september) contant bij Marieke van den Akker.