Opzegformulier

Vul alle velden hieronder in en druk tot slot op de knop 'Verzenden'. De met een * gemarkeerde velden dienen verplicht ingevuld te worden.

Naam:*
Geboortedatum:*
Geslacht:*
Adres:*
Telefoon:*
-
E-mail:*
KNAU-nummer:*
Groepsnummer:*
Reden opzegging:
Toelichting/opmerking:
Door het aanvinken van het vakje hiernaast verklaart bovenstaand persoon dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Het aanvinken van het vakje wordt gelijk gesteld aan het zetten van een handtekening.*

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG / GDPR)

AV De Koplopers: Privacy Policy

AV De Koplopers bewaart uw gegevens maximaal 2 jaar, alleen in de financiële administratie maximaal 7 jaar (wettelijke verplichting).

Door het aanvinken van het vakje hiernaast geef je toestemming om je contactgegevens langer te bewaren, bijv. voor een reünie. Dit is optioneel.

Opzeggen als lid van AV De Koplopers is ook schriftelijk mogelijk bij de secretaris. De opzegging geldt per 1 januari of 1 juli en dient voor 1 december of 1 juni daaraan voorafgaand te worden gemeld. Bij schriftelijke opzegging ontvangt u binnen enkele weken een bevestiging, de elektronische opzegging ontvangt u direct per e-mail.