Alle berichten van Henk Koelewijn

September: Kopjesloop, 1 km en ALV

 • Op zondag 13 september was er voor het eerst sinds maart weer een Kopjesloop – alleen 5 en 10 km. Zie hier de uitslag.
 • Tijdens de training op woensdag 16 september hebben we de 1 km op de baan bij AV’40 gelopen. Zie hier de uitslag.
 • De algemene ledenvergadering van AV De Koplopers vindt plaats op Woensdag 23 september 2020. Alle trainingen duren deze avond tot 20.30 uur zodat de vergadering stipt om 21.00 uur kan beginnen. Zie ook het jaarverslag.

We hebben weer gelopen!

14 mei 2020

Vele loopgroepen hebben afgelopen woensdag weer getraind. Verdeeld over diverse plekken in de gemeentes Delft en Pijnacker zijn de loopgroepen voor het eerst sinds maanden weer samen op pad gegaan.
Check bij je trainer of in de groepsapp of en waar jouw groep verzamelt.

Groep 3 verzamelt op de parkeerplaats naast Café du Midi

We gaan woensdag weer lopen!

7 mei 2020 (bijgewerkt 11 mei)

Beste Koploper,

Het zal je niet ontgaan zijn dat de beperkende maatregelen om het Coronavirus te lijf te gaan vanaf 11 mei verder zullen worden versoepeld. Ook voor ons als Koplopers is het nieuws dat iedereen weer mag buitensporten natuurlijk fantastisch! In overleg met onze trainers en de Technische Commissie heeft het bestuur besloten dat we in principe op woensdag 13 mei weer samen gaan trainen, onder voorbehoud van ons Plan van Aanpak door de gemeente.

Hoe de training er precies gaat uitzien, zijn we aan het uitwerken. Natuurlijk zal de training niet helemaal hetzelfde zijn als voor de Coronamaatregelen: iedereen zal rekening moeten houden met de algemene maatregelen om het virus niet verder te verspreiden. Check daarom goed de: Checklist veilig sporten. Deze regels in acht houden blijft van levensbelang: is het niet voor je zelf, dan wel voor kwetsbare anderen.

We hebben daarnaast zelf een aantal spelregels opgesteld voor het ‘1,5 meter trainen’. Die kun je hier op onze website https://dekoplopers.nl alvast bekijken. Die spelregels kunnen worden aangepast, naar aanleiding van aanwijzingen van de gemeente.

Via je trainer wordt je verder geïnformeerd of er goedkeuring is van de gemeente om woensdag te kunnen beginnen. Hij/zij informeert je ook over waar en hoe wordt opgestart: zo moet je je bv. vooraf aanmelden. Mocht je trainer de persoonlijke afweging maken dat hij of zij de gezondheidsrisico’s nog te groot vindt om te beginnen met trainen: dan hoor je dat ook van je trainer. In dat geval kun je een mailtje sturen naar tc@dekoplopers.nl en wordt gezocht naar een (tijdelijke) oplossing.

Het volgende plan van aanpak wordt bij de gemeente Delft ter goedkeuring voorgelegd:

 • De algemene coronaregels dienen te allen tijde gehandhaafd te worden.
 • Loopgroepen starten op meerdere locaties, de locaties dienen onderling tussen de trainers vastgesteld/afgestemd te worden en vervolgens in de trainersapp gemeld te worden.
 • In principe worden de vaste trainingstijden (woensdag en vrijdag om 19.15 uur) aangehouden. Indien groepen hiervan af willen wijken, is dit mogelijk. De trainer wordt wel geacht dit te melden aan de Technische Commissie (TC) en de andere trainers.
 • Als leden (tijdelijk) over willen stappen naar een andere groep, dan kunnen zij contact opnemen met de TC.
 • Lopers wordt verzocht om zich vooraf bij de trainer (uiterlijk 17.30 uur op de dag van de training) aan te melden indien zij op die dag willen meetrainen, zodat de trainer op voorhand de groepsgrootte kan monitoren en indien nodig hulp kan vragen.
 • De groepen zullen vanaf de afgesproken verzamelplaats in subgroepen vertrekken, waarbij zoveel mogelijk een evenredige verdeling gemaakt dient te worden (bij voorkeur ook qua loopniveau). Er lopen maximaal 10 personen per subgroep (inclusief groepsleider), dus assistent trainers/groepsleiders dienen ingeschakeld te worden.
 • Trainers zijn in beginsel verantwoordelijk om voldoende bezetting (hulptrainers etc.) te verzorgen, creativiteit wordt hierin zeker aangemoedigd om de groep hierbij te betrekken.
 • De groepsleiders hebben de leiding over de subgroepen en zij handhaven op dat moment ook de geldende regels.
 • Als lopers zich niet houden aan de afspraken (zoals afstand bewaren), kan dit leiden tot het (tijdelijk) niet meer mee mogen trainen met de groepstrainingen.

Via je trainer wordt je geïnformeerd hoe de trainingen precies worden opgestart: wacht dat bericht even af. Op naar de eerste Koploperstraining!

Blijf gezond en hou rekening met elkaar!

Namens het bestuur,
Marius Schwartz
Voorzitter AV De Koplopers

Coronavirus update

26 april 2020 / 7 mei 2020

Beste Koplopers,

Evenementen vormen een risico op te snelle en te brede verspreiding van het coronavirus. Daarom heeft het kabinet het verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht verlengd tot 1 september. De gemeente Delft heeft alle vergunningen ingetrokken tot die tijd. Dat betekent helaas dat ook de Kopjesloop van juni afgelast is. Eerdere Kopjeslopen en de Golden Tenloop waren al afgelast, zie onder.

Update 7 mei: Ook de Zomer BBQ van 26 juni is afgelast. Voor de 1 km op de baan zoeken we een nieuwe datum na de zomer. Het clubkampioenschap 10 km is ook uitgesteld naar een Kopjesloop in het najaar.

Hou afstand, blijf gezond!
Het bestuur van AV De Koplopers

23 maart 2020

Beste Koplopers,

Vanwege de aanscherping van de maatregelen van het kabinet zijn alle clubactiviteiten tot 1 juni afgelast. Dat betekent helaas dat de KKC, de Kopjeslopen en de Trompper Optiek Golden Tenloop op Hemelvaartsdag ook niet door gaan.

Mocht je zelf willen gaan lopen: Ga alleen en hou afstand van anderen!
Hou contact met je trainer en je loopgroep via de app.

Zorg goed voor jezelf en je familie,
Bestuur, Technische Commissie en werkgroep GTL

16 maart 2020

Beste Koplopers,

In navolging van het Kabinetsadvies en advies van NOC*NSF en Atletiekunie gelasten we alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, opleidingen, bijscholingen, overleggen, vergaderingen en vieringen af.
We verzoeken daarnaast iedereen om elkaar niet in groepsverband op te zoeken voor trainingen of sociale activiteiten. Eventuele trainingen in groepsverband worden niet ondersteund of gefaciliteerd vanuit De Koplopers, of trainers van AV De Koplopers en zijn dus niet de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Deze maatregelen gelden in elk geval tot 6 april. Tenslotte blijft het dringende advies om bij (milde) verkoudheidsklachten thuis te blijven!

Namens het bestuur van AV De Koplopers
Marius Schwartz, Voorzitter